Voorafgaand zijn er eerst een intake en een kennismaking, waarin wordt afgetast of deze vorm van hulpverlening bij uw behoeften aansluit.

De counseling bestaat uit begeleiding door middel van individuele gesprekken, waarbij alle emoties belangrijk worden gevonden en geuit mogen worden. Er wordt open en eerlijk gepraat en zonodig geadviseerd, maar u leert vooral zelf te ontdekken waardoor patronen zijn ontstaan, en waarom u reageert zoals u doet. Concepten uit de reguliere psychologie kunnen ook dienen als hulpmiddel bij de begeleiding.

Belangrijk is dat u de regie heeft en houdt over het genezingsproces. U bepaalt dan ook de duur van de begeleiding en het onderwerp per sessie. Naar aanleiding van de persoonlijke inbreng kunnen we, waar mogelijk, kijken naar dieper liggende pijnlijke herinneringen, gebeurtenissen of trauma's.
Wanneer dit gewenst is eindigen we de sessie met gebed en zegen.